Hội Chùa Dâu và tín ngưỡng thờ tứ pháp (video)

0
492

Hội Chùa Dâu và tín ngưỡng thờ tứ pháp

Kính mời quý vị xem video clip dưới đây để tìm hiễu về tín ngưỡng thờ Tứ Pháp của người Việt.

Quý vị nhấn chuột vào đường liên kết (link) dưới đây để xem video clip

http://netvietvtc10.com/chuong-trinh/1791/hoi-chua-dau-va-tin-nguong-tho-tu-phap

Theo netvietvtc10.com

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN