LeHoi15_46

Hội làng Văn Giáp Thường Tín 2014

Hội làng Văn Giáp Thường Tín 2014 

Dù ai đi ngược về xuôi đều nhớ tới quê hương của chúng ta. Video được làm với mục đích giúp những người con xa quê hương có thể thấy được từng bước đổi mới trong quê hương, quê mẹ mỗi chúng ta.

LeHoiVanHoi15_42

Xin mời quý vị xem video clip

Nguồn (tải về từ Youtube)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>