VanNghe

Múa hát liên hoan văn nghệ hội làng Văn Giáp 2014

Múa hát liên hoan văn nghệ hội làng Văn Giáp 2014

Cứ 2 năm một lần vào những năm chẵn dân làng lại tổ chức lễ hội. Xong phần lễ đến phần Hội, ngoài trò chơi dân gian, thể thao còn có buổi liên hoan văn nghệ. Dưới đây là video clip mà chúng tôi đã tải từ youtube về để giới thiệu với quý vị cùng xem

Phần 1

Phần 2

Nguồn: youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>