Đến với di tích Văn chỉ thời kỳ hậu Lê

Đến với di tích Văn chỉ thời kỳ hậu Lê

Dưới đây là một số hình ảnh và cứ liệu khảo sát về Văn chỉ thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội từ khởi thủy đến ngày nay do cụ Trần Bá Lạn chủ biên.

Continue reading Đến với di tích Văn chỉ thời kỳ hậu Lê

Nét đẹp ở sự hòa quyện Văn hóa vật thể với phi vật thể trong lễ hội quê hương

Nét đẹp ở sự hòa quyện Văn hóa vật thể với phi vật thể trong lễ hội quê hương

Cụ Trần Bá Lạn đã ngoài 80 tuổi, người thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội. Cụ có nhiều chuyên khảo nghiên cứu, dịch thuật về Hán học, đặc biệt là các văn bia, di tích lịch sử của quê hương Văn Hội.

Continue reading Nét đẹp ở sự hòa quyện Văn hóa vật thể với phi vật thể trong lễ hội quê hương