Tụng kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ và Thọ Ký

Tụng kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ và Thọ Ký

Ngày 15 tháng 9 Bính Thân (15-10-2016), dưới sự hướng dẫn của 2 Sư cô Thích Lệ Như và Thích Như Tịnh, các Phật tử của người làng Văn Giáp (Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội) hiện đang làm ăn, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng với quý vị Phật tử thân hữu đã tụng Kinh Pháp Hoa: Phẩm Dược Thảo Dụ và Phẩm Thọ Ký  tại Chùa Pháp Vân-Sài Gòn số 29 Đoàn Thị Điểm, Phương 1, Quận Phú Nhuận.

Continue reading Tụng kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ và Thọ Ký

Tụng kinh Pháp Hoa – Phẩm “Tín Giải” thứ tư Quyển 2

Tụng kinh Pháp Hoa – Phẩm “Tín Giải” thứ tư Quyển 2

Ngày 1 tháng 9 năm Bính Thân (1-10-2016), dưới sự hướng dẫn của Sư cô Như Tịnh, Phật tử chùa Pháp Vân-Sài Gòn tiếp tục tụng Kinh Pháp Hoa-Phẩm “Tín Giải” thứ tư-Quyển 2. Ban BBT Website Tứ Pháp (tuphap.org) xin trân trọng giới thiệu bài viết của Thiền sư Thích Nhất Hạnh về Phẩm “Tín Giải” để quý vị hiểu nội dung của kinh văn.

Continue reading Tụng kinh Pháp Hoa – Phẩm “Tín Giải” thứ tư Quyển 2