Lễ Khánh Thọ Xuân Mậu Tuất 2018 của Hội Đồng Hương Văn Giáp

Theo truyền thống của dân làng Văn Giáp, nơi thờ Đức Pháp Vân, một trong Tứ Pháp (Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện), hàng năm vào ngày 17 tháng Giêng âm lịch là ngày sinh của Phật Mẫu Man Nương, dân làng tổ chức lễ khánh thọ các vị cao niên trong làng.

Continue reading Lễ Khánh Thọ Xuân Mậu Tuất 2018 của Hội Đồng Hương Văn Giáp