chuaDau_03

Chùa Đậu (danh lam Hà Tây cũ) Thường Tín Hà Nội. 10-2012 (Video)

Chùa Đậu (danh lam Hà Tây cũ) Thường Tín Hà Nội. 10-2012

Đã có rất nhiều tài liệu viết cũng như hình ảnh về ngôi chùa cổ (từ thế kỉ 11) còn lưu giữ 2 nhục thân thiền sư bất hoại đã hơn 300 năm. Nơi đây chúng tôi chỉ nêu hình ảnh về ngôi chùa mà không có chi tiết lịch sử và nghệ thuật …

** Mời quý vị xem thêm về nhục thân TS Vũ Khắc Minh

Theo tue quangquang
http://dantri.com.vn/su-kien/he-lo-ky…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>