Trang chủ 5-PHÁP LÔI-VĂN HỘI Đền Pháp Lôi-Văn Hội: Một di tích lịch sử văn hóa được...

Đền Pháp Lôi-Văn Hội: Một di tích lịch sử văn hóa được nhiều triều đại tôn vinh (Phần II)

1823
0

(BBT Tứ Pháp) Tiếp theo Phần I “Mấy hình ảnh đền Pháp Lôi trong dịp lễ hội tháng tư truyền thống năm Bính Thân-2016” của tác phẩm “Đền Pháp Lôi-Văn Hội: Một di tích lịch sử văn hóa được nhiều triều đại tôn vinh” do cụ Trần Bá Lạn chủ biên, chúng tôi đăng tiếp Phần II “Sự Tôn vinh đền Pháp Lôi qua các thời kỳ”.

Trong phần này, được lãnh đạo làng cho phép, tác giả lần đầu tiên công bố các bản ảnh chụp: Quyết định của Nhà nước công nhận di tích lịch sử văn hóa. Các sắc phong thời Hậu Lê. Các sắc phong Nhà Nguyễn. Trong phần dịch thuật, tác giả đã chuyển đổi từ cách viết chữ dọc sang viết chữ ngang kèm âm Hán-Việt. Với một người gần 90 tuổi thì đây là việc làm hiếm có. Mặt khác, tác giả còn tra cứu nhiều tư liệu để giải thích các thuật ngữ Phật học được chính xác, nghiêm cẩn. Ban biên tập Tứ Pháp xin tán thán công lao của cụ và trân trọng giới thiệu tác phẩm này tới quý độc giả gần, xa.

PHẦN II
SỰ TÔN VINH  ĐỀN PHÁP LÔI QUA CÁC THẾ KỶ

QUYẾT ĐỊNH  CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CÔNG NHẬN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA
Ngày 12 tháng 10 năm 1993

B01

BẢNG CÔNG NHẬN DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA
CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 1993
DÂNG THỜ TẠI CHÍNH ĐIỆN – ĐỀN PHÁP LÔI

B02

DẤU ẤN THỜI GIAN (*)
CỦA SĂC PHONG ĐỀN PHÁP LÔI

THỜI HẬU LÊ

B03

B04 ————————
Chú thích: Do phôi của Sắc dài, thời gian phong Sắc ghi ở cuối phôi, khó lọt vào khuôn hình khi chụp, phải chụp riêng rồi cấy ghép vào hình chinh.
+ Ngày, tháng, năm trong Sắc chỉ cài đặt âm Hán – Việt ở dưới từng hình.

DẤU ẤN THỜI GIAN PHONG SĂC THỜI NHÀ NGUYỄN

B05Hình trên: Dòng thời gian phong Sắc chụp được ở sát mép trái hình, ghi : MINH MỆNH nhị niên, thất nguyệt, nhị thập nhất nhật. (1821)
B06Hình trên: Dòng thời gian phong Sắc chụp được ở sát mép trái hình, ghi: THIỆU TRỊ tứ niên, ngũ nguyệt, thập nhị nhật (1844)
B07Hình trên: Dòng thời gian phong Sắc phải lấy từ hình chụp sau lồng ghép vào, ghi : THIỆU TRỊ tứ niên,  lục nguyệt, thập bát nhật (1844).
B08Hình trên: Dòng thời gian phong Sắc phải lấy từ hình chụp sau lồng ghép vào, ghi :  TỰ ĐỨC tam niên, thập nhất nguyệt, nhị thập lục nhật.( 1850 )
B09Hình trên: Dòng thời gian phong Sắc phải lấy từ hình chụp sau lồng ghép vào, ghi : DUY TÂN tam niên, bát  nguyệt, thập nhất nhật ( 1909 ).
B10Hình trên: Dòng thời gian phong Sắc phải lấy từ hình chụp sau lồng ghép vào, ghi:  KHẢI ĐỊNH cửu niên, thất  nguyệt, nhị thập ngũ nhật ( 1924 ).


PHẦN DỊCH THUẬT
*SĂC PHONG ĐỀN PHÁP LÔI – VĂN HỘI*

TRIỀU ĐẠI CẢNH HƯNG NĂM THƯ BA –( 1742) (*)

B11CHUYỂN LỐI GHI HÀNG DỌC SANG HÀNG NGANG
CÀI ĐẶT KÈM ÂM HÁN – VIỆT

B12BẢN TAM DỊCH
B13Chú thích:
(*)Kỷ nguyên Cảnh Hưng Lê Hiển Tông Hoàng đế có niên đại: 1740 – 1786.
Cảnh Hưng năm thứ ba : 1742.(Theo sách : CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM- NXB THANH NIÊN .- 1999 , thời gian ghi tại đây đều căn cứ ở sách này)
(1) Hình ghép mé bên phải của Săc do bản phôi in SẮC dài quá khổ của khuôn hình khi chụp, nên phải chụp hai hình rồi ghép lại.
(2)  Tùng Lâm tông chủ = Những bậc tu hành tại đền chùa.
(3) “Hoài”: Hoài thủy, cũng gọi là Hoài Hà = Sông Hoài, hoặc nước sông Hoài. Bài văn của săc phong này đã dùng điển tích sông Hoài nổi tiếng ngày xưa ở Trung Quốc, là dòng sông lớn, nhưng không chảy ra biển, mà  đổ vào sông Dương Tử,  nên thường ứ đọng, dư thừa nước.  (Theo Website
“ Điển tích Hoài Hà”  ).

SĂC PHONG ĐỀN PHÁP LÔI (VĂN HỘI)(*)
TRIỀU ĐẠI CẢNH HƯNG NĂM THƯ 44 –( 1783)

B14(1) CHUYỂN LỐI GHI HÀNG DỌC SANG HÀNG NGANG
CÀI ĐẶT KÈM ÂM HÁN – VIỆT

B15BẢN TAM DỊCH
B16Ghi chú: (*) Triêu Cảnh Hưng “Lê Hiển Tông” có niên đại: 1740 – 1786
(1)  Hình ghép mé bên phải của Săc do bản phôi in SẮC dài quá khổ của khuôn hình khi chụp, nên phải chụp hai hình rồi ghép lại.
(2)  Tùng Lâm tông chủ = Những bậc tu hành tại đền chùa.

SĂC PHONG ĐỀN PHÁP LÔI (VĂN HỘI)
TRIỀU ĐẠI MINH MỆNH NĂM THỨ 2  – (1821) (*)

B17

CHUYỂN LỐI GHI HÀNG DỌC SANG HÀNG NGANG
CÀI ĐẶT KÈM ÂM HÁN – VIỆT

B18BẢN TẠM DỊCH
B19Ghi chú: (*) Triều Minh Mệnh có niên đại: 1820 – 1840
(*)  Xin đưa kèm hình nguyên bản sắc phong vào đây để tiện cho việc khảo cứu và chỉnh sửa khi phát hiện sơ xuất của lần dịch thuật này.

SĂC PHONG ĐỀN PHÁP LÔI (VĂN HỘI)(*)
TRIỀU ĐẠI  THIỆU TRỊ NĂM THƯ 4 – (1844)

B20CHUYỂN LỐI GHI HÀNG DỌC SANG HÀNG NGANG
CÀI ĐẶT KÈM ÂM HÁN – VIỆT

B21BẢN TẠM DỊCH
B22Chú thích:
(*) Triều đại Thiệu Trị Hoàng đế có niên đại 1841 – 1847. Theo sách CÁC TRIỀU ĐẠI VIỆT NAM. NXB THANH NIÊN, năm 1999.
(1) Triều đại Minh Mệnh Hoàng đế từ 1820 – 1840 . Sách đã dẫn trang 347.
(2) Minh Mệnh Hoàng đế, con thứ tư vua Gia Long,  sinh 23 tháng giêng năm Tân Hợi -1789, thọ 50 tuổi. Sách đã dẫn:  trang 347 – 355.

SĂC PHONG ĐỀN PHÁP LÔI (VĂN HỘI)
TRIỀU ĐẠI TỰ ĐỨC NĂM THỨ BA (1850)(*)

B23CHUYỂN LỐI GHI HÀNG DỌC SANG HÀNG NGANG
CÀI ĐẶT KÈM ÂM HÁN – VIỆT

B24BẢN TẠM DỊCH
B25Chú thích
(*)Ky nguyên  Tự Đức Hoàng đế có niên đại: 1848 – 1883.
Tự Đức năm thứ ba : 1850.
(1) Hình ghép mé bên phải của Săc do bản phôi in SẮC dài quá khổ của khuôn hình khi chụp, nên phải chụp hai hình rồi ghép lại.

SĂC PHONG ĐỀN PHÁP LÔI (VĂN HỘI)
TRIỀU ĐẠI DUY TÂN NĂM THỨ BA ( 1909 ) (*)

B26CHUYỂN LỐI GHI HÀNG DỌC SANG HÀNG NGANG
CÀI ĐẶT KÈM ÂM HÁN – VIỆT

B27BẢN TẠM DỊCH
B28(*) Kỷ nguyên Duy Tân Hoàng đế: 1907 – 1916.
Sách đã dẫn trang 377.

——ooo0ooo——

Bia 2

Thực hiện xong tại Hà Nội, ngày 3/6/2016
Biên dịch, lên trang, trình bày: Trần Bá Lạn
Phồi hợp ghi hình Sắc phong:Trần Thanh Tú

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here