Kiến trúc và lễ hội chùa Đậu (Video)

Kiến trúc và lễ hội chùa Đậu

Chùa Đậu được xây dựng từ Thế kỷ thứ 7, trùng tu vào thế kỷ 11. Chùa xây dựng theo kiểu “Nội công, ngoại quốc”. Đặc biệt trong chùa thờ xá lợi nhục thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Trường và Vũ Khắc Minh.

Continue reading Kiến trúc và lễ hội chùa Đậu (Video)

Chùa Đậu (danh lam Hà Tây cũ) Thường Tín Hà Nội. 10-2012 (Video)

Chùa Đậu (danh lam Hà Tây cũ) Thường Tín Hà Nội. 10-2012

Đã có rất nhiều tài liệu viết cũng như hình ảnh về ngôi chùa cổ (từ thế kỉ 11) còn lưu giữ 2 nhục thân thiền sư bất hoại đã hơn 300 năm. Nơi đây chúng tôi chỉ nêu hình ảnh về ngôi chùa mà không có chi tiết lịch sử và nghệ thuật …

** Mời quý vị xem thêm về nhục thân TS Vũ Khắc Minh

Theo tue quangquang
http://dantri.com.vn/su-kien/he-lo-ky…